OUR PRODUCTS

เราคือผู้ออกแบบตัวรับแรงกดของฝากระป๋องสเปรย์ที่ใช้งานกันทั่วไปในปัจจุบันโดยการปรับปรุงจากรูปแบบเดิมๆที่ใช้อยู่ให้มีความแข็งแรงและรองรับแรงกดน้ำหนักได้ดีกว่า

เราพร้อมรับประกันคุณภาพสินค้าที่เราผลิตทุกชิ้น

ฝากระป๋องสเปรย์ขนาด
53 มม. 66 มม.

ฝาปิดกระป๋องสเปรย์ (Plastic Cap for Spray Can) ขนาด 53 มม. และ 66 มม.สำหรับกระป๋องสเปรย์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 53 มม. และ 66 มม.

ฝากระป๋องสเปรย์ขนาด
53 มม. และ 66 มม.

ฝาปิดกระป๋องสเปรย์ (Plastic Cap for Spray Can) ขนาด 53 มม. และ 66 มม.สำหรับกระป๋องสเปรย์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 53 มม. และ 66 มม.

ฝากันใช้สำหรับ
กระป๋องสเปรย์

ฝากันใช้สำหรับกระป๋องสเปรย์
เพื่อป้องกันการเปิดใช้

ฝากันใช้สำหรับ
กระป๋องสเปรย์

ฝากันใช้สำหรับกระป๋องสเปรย์
เพื่อป้องกันการเปิดใช้

ฝาครอบสำหรับกระป๋องแก๊ส

ฝาครอบสำหรับกระป๋องแก๊สสำหรับปิดครอบกระป๋องเพื่อป้องกันการกดโดยไม่ได้ตั้งใจ

ฝาครอบสำหรับกระป๋องแก๊ส

ฝาครอบกระป๋องแก๊สสำหรับปิดครอบกระป๋องเพื่อป้องกันการกดโดยไม่ได้ตั้งใจ