OUR PRODUCTS

ปลั๊กปิดแกนกระดาษ หรือเอนแคปสำหรับแกนกระดาษ (Plug/End Cap for Paper Core)มีหลากหลายขนาดให้คุณได้เลือกใช้ให้เหมาะกับงาน การออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานและการรับน้ำหนักของชิ้นงานเป็นหลัก

เราพร้อมรับประกันคุณภาพสินค้าที่เราผลิตทุกชิ้น

ขนาด 3 นิ้ว

สำหรับปิดแกนกระดาษขนาด 3 นิ้วใช้ในการขนส่งม้วนฟิล์มหรือสินค้าที่เป็นม้วน

Specification

Inside Diameter : 57.4 – 58.0 mm.
Outside Diameter : 74.8 – 75.2 mm.
Length : 84.5 – 85 mm.
Weight : 84 – 86 gm.
Material : PP (Recycle Grade / Black Color)

ขนาด 3 นิ้ว

สำหรับปิดแกนกระดาษขนาด 3 นิ้วใช้ในการขนส่งม้วนฟิล์มหรือสินค้าที่เป็นม้วน

Specification

Inside Diameter : 57.4 – 58.0 mm.
Outside Diameter : 74.8 – 75.2 mm.
Length : 84.5 – 85 mm.
Weight : 84 – 86 gm.
Material : PP (Recycle Grade / Black Color)

ขนาด 6 นิ้ว

สำหรับปิดแกนกระดาษขนาด 6 นิ้ว ใช้ในการขนส่งม้วนฟิล์มหรือสินค้าที่เป็นม้วนขนาดใหญ่

Specification

Inside Diameter : 115 – 116 mm.
Outside Diameter : 151 – 152 mm.
Length : 80.0 – 80.5 mm.
Weight : 360 – 375 gm.
Material : PP (Recycle Grade / Black Color)

ขนาด 6 นิ้ว

สำหรับปิดแกนกระดาษขนาด 6 นิ้ว ใช้ในการขนส่งม้วนฟิล์มหรือสินค้าที่เป็นม้วนขนาดใหญ่

Specification

Inside Diameter : 115 – 116 mm.
Outside Diameter : 151 – 152 mm.
Length : 80.0 – 80.5 mm.
Weight : 360 – 375 gm.
Material : PP (Recycle Grade / Black Color)

ขนาด 3 นิ้ว ลายดอกจันทร์

สำหรับปิดหัวท้ายของแกนกระดาษขนาด 3 นิ้วเพื่อใช้เก็บปลายม้วนฟิล์มหรือสินค้าที่เป็นม้วน

Specification

Inside Diameter : 26.4 - 26.7 mm.
Outside Diameter : 76.3 - 76.7 mm.
Length : 20.2 - 20.5 mm.
Weight : 16.5 - 17.5 gm.
Material : PP (Recycle Grade / Black Color)

ขนาด 3 นิ้ว ลายดอกจันทร์

สำหรับปิดหัวท้ายของแกนกระดาษขนาด 3 นิ้วเพื่อใช้เก็บปลายม้วนฟิล์มหรือสินค้าที่เป็นม้วน

Specification

Inside Diameter : 26.4 - 26.7 mm.
Outside Diameter : 76.3 - 76.7 mm.
Length : 20.2 - 20.5 mm.
Weight : 16.5 - 17.5 gm.
Material : PP (Recycle Grade / Black Color)

ขนาด 2 นิ้ว

สำหรับฟิลม์ยืดเพื่อปิดแกนกระดาษระหว่างการใช้ฟิล์มพันคลุมสินค้าด้วยมือเปล่า

Specification

Inside Diameter : 46.0 - 46.5 mm.
Outside Diameter : 51 - 52.5 mm.
Length : 54.0 – 54.5 mm.
Weight : 14.5 – 15 gm.
Material : PP (Recycle Grade / Black Color)

ขนาด 2 นิ้ว

สำหรับฟิลม์ยืดเพื่อปิดแกนกระดาษระหว่างการใช้ฟิล์มพันคลุมสินค้าด้วยมือเปล่า

Specification

Inside Diameter : 46.0 - 46.5 mm.
Outside Diameter : 51 - 52.5 mm.
Length : 54.0 – 54.5 mm.
Weight : 14.5 – 15 gm.
Material : PP (Recycle Grade / Black Color)

ขนาด 3 นิ้ว

สำหรับใช้ในโรงงานผลิตกระดาษ เพื่ออุดแกนกระดาษของม้วนกระดาษขนาดใหญ่เพื่อป้องกันแกนกระดาษยุบตัวระหว่างการขนย้าย

Specification

Inside Diameter : 24.5 – 25.0 mm.
Outside Diameter : 76.5 -77.3 mm.
Outside Diameter with Boss : 80 - 80.5 mm.
Length : 29.8 – 30.5 mm.
Weight : 42 – 43.5 gm.
Material : PP (Recycle Grade / Black Color)

ขนาด 3 นิ้ว

สำหรับใช้ในโรงงานผลิตกระดาษ เพื่ออุดแกนกระดาษของม้วนกระดาษขนาดใหญ่เพื่อป้องกันแกนกระดาษยุบตัวระหว่างการขนย้าย

Specification

Inside Diameter : 24.5 – 25.0 mm.
Outside Diameter : 76.5 -77.3 mm.
Outside Diameter with Boss : 80 - 80.5 mm.
Length : 29.8 – 30.5 mm.
Weight : 42 – 43.5 gm.
Material : PP (Recycle Grade / Black Color)